De Bedrijfsdirigent


Ik en mijn Sectie!

We gaan in deze workshop een orkest bouwen en een nummer spelen op ECHTE instrumenten. Een orkest bestaat uit diverse afdelingen, secties genoemd. Zo heb je de sectie klarinetten, saxofoons, trom-petten, trombones, baritons en bassen. Iedere afdeling heeft zijn eigen partij te spelen maar bij elkaar dient het toch in harmonie, als 1 organisatie, te gaan klinken. We gaan 

ervan uit dat het merendeel geen (semi) professionele muzikanten zijn en wellicht ontbreekt het gevoel van ritme volledig, mooi! Voer voor een mooie teamdiscussie. Hoe komt men tot de keuze van een instrument? Wat zijn de persoonlijke drijfveren? En als we kijken over de afdelingsgrenzen heen, wat zijn dan eenvoudige ingrediënten van multidisciplinair werken? Wat zijn overeenkomstige en afwijkende technieken en handelingen in het orkest en welke parallel kan worden getrokken met jouw eigen afdeling of organisatie.


"All the conductor has to do is stand back and try not to get in the way. Mozart is doing all the work." Colin R. Davis
Ik en mijn muziekstuk!

 

Wat stellen we in het orkest vast als resultaat? We gaan in teams uit elkaar en spelen met de inhoud van begrippen als efficiency en effectiviteit van ons eigen team en hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Continue proberen we de koppeling te maken met het huidige team. Als kader in deze oefening introduceren we het te spelen muziekstuk, de visie van het bedrijf!Ik en mijn instrument!

Nu komt de fase van vaardigheidstraining. Wat is allemaal nodig om de visie (het spelen van het stuk) te bereiken, welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Welke afstemming

dient hiervoor gedaan te worden? Wanneer zijn we tevreden? etc. In deze fase staat het samen optrekken, vallen en opstaan en elkaar ondersteunen centraal. We blikken na deze oefening terug op enkele momenten van ondersteuning etc.Ik en mijn orkest!

Na wat oefenen zijn we als orkest natuurlijk klaar om het in de praktijk te brengen en de visie uit te dragen en ten gehore te brengen. We gaan dmv reflectie door dit proces heen en bediscussiëren de verbeterpunten. Daarnaast wordt aandacht besteedt aan de niet proces gerelateerde items die opvallen. Hoe staat iedereen erbij, is men wel op zijn gemak etc.


Ik en de dirigent!

Wanneer het stuk enkele malen gespeeld is gaan we kijken naar de rol van de teamleider – de dirigent. Een aantal uit de

groep (bijvoorbeeld de leidinggevende/teamleiders) nemen om beurten de rol van dirigent op zich. Gezamenlijk blikken we continue terug op deze rol en de impact op het team.

 

 In totaal duurt deze workshop ongeveer 2 tot 2, 5 uur duren. Ergens halverwege is de mogelijkheid tot een korte pauze waarin we even gezamenlijk een kop koffie kunnen drinken. Op een ludieke manier worden serieuze onderwerpen als teamwork aan de tand gevoelt, een workshop met een lach en een lerende ondertoon!